GDPR i praksis: Databehandleraftaler

Er du nået frem til at din virksomhed har brug for at få tegnet en databehandleraftale med dine kunder / leverandører, så er det snart ved at være tid ;)

Kontaktlisten

Lav et udtræk af kontaktoplysninger - især tlf nummer og email adresser - og start så med at sende en kort email ud til 'en klump' ad gangen (så du ikke drukner i henvendelser).

Husk at sætte til-adresserne i bcc feltet, hvis du sender til flere i samme email! Det er hensynsfuldt overfor kunden, og god skik og brug ifm emails til flere af hinanden uafhængige modtagere!

Kære kunde,

vi har nu en databehandleraftale klar - for de af jer, der har brug for at tegne en sådan med os.

Det er langt fra alle, der har det behov. Vi har siden slutningen af januar
skrevet en hel del om det på vores blog - /lidt-gdpr-hver-dag/ - og vi giver
gerne en hånd med arbejdet, hvis I ikke er kommet i kyndige hænder hos revisor eller advokat.

Svar tilbage på denne email, så sender vi straks en aftale.

Med venlig hilsen
ALCO Company

Walther

Kontaktlisten har vi ordnet sådan at vi har en kolonne for tidspunktet hvor vi har henvendt os, en kolonne til adressen vi har henvendt os på, en for tidspunktet for fremsendelse af aftale, og en kolonne for tidspunket hvor en aftale er blevet underskrevet/modtaget.

Leverandørerne

En næsten enslydende email kan du sende til de leverandører, som du gerne vil have til at komme 'lidt frem i skoen' ift at få sendt et aftale grundlag til dig!

Kære leverandør,

vi har brug for at tegne en databehandleraftale med jer omkring XXX, og beder jer derfor venligst at fremsende jeres aftalegrundlag snarest.

Svar tilbage på denne email.

Med venlig hilsen
ALCO Company

Walther