GDPR i praksis: taksonomier

GDPR i praksis: taksonomier

Det er hverken en sygdom eller et afrikansk folkeslag! Det er blot en opdeling af forskellige begreber i nogle klasser, der gør det nemmere at træffe valg om hele grupper af begreber, i stedet for at gøre det for hvert enkelt begreb.

Data producenter/afsendere

Vi modtager data fra alle vore kunder, vore leverandører, vores bank, Skat og andre offentlige institutioner.

Vi kan inddele data, vi modtager, efter om afsenderen er en kunde, eller alle andre, og derudover, om kundens data er meta-data (om kunden) eller produktionsdata.

Registrerede

Vi har kun ganske få private kunder, og dem gemmer vi ikke nogen følsomme oplysninger om. De oplysninger vi gemmer, ligger i dinero.dk

Derfor er der ikke nok registrerede til at inddele dem i nogen særlige grupper.

Dataansvarlige

Vore kunder er dataansvarlige for meta-data om kunden og produktionsdata, mens vi typisk vil være dataansvarlige for meta-data om kundernes produktionsdata (disk-drev, konfigurationer mm).

Alene kundens produktionsdata kan indeholde personoplysninger og følsomme personoplysninger.

Øvrige afsendere er dataansvarlige.

Databehandlere

Vi er databehandlere for vore kunders meta- og produktionsdata, og øvrige afsendere, men det er udelukkende kunders produktionsdata, der kan indeholde personoplysninger og følsomme personoplysninger.

Data forbrugere/modtagere

Vore behandlinger (99% er opbevaring og store'n'forward) forbruges af vore kunder. Vi videresender ikke data fra vore kunder uden maskinel eller skriftlig instruktion, og vi behandler ikke person- eller følsomme personoplysninger for vore kunder.