Opbygningen af forordningen

Opbygningen af forordningen

Nu har jeg skøjtet rundt i forordningen i et par måneders tid og derfor var det måske snart på tide at give et lille overblik over, hvor alt står i forordningen?!

Fik du 'buksevand'?

Har nogen registreret noget om dig, og føler du dig beskadiget - så skal du se efter de rettigheder, du har som registreret. Det finder du i kapitel 3, artikel 12 til 23.

Er du den frække fregnede lømmel i skolegården?

Registrerer du oplysninger om fysiske personer? Så har du et større stykke læsearbejde foran dig! Først og fremmest behandles lovmæssigheden af registrering i kapitel 2, artikel 5 til 11. Dernæst har du et ansvar som dataansvarlig (eller måske databehandler) - det kan du læse om i kapitel 4, artikel 24 til 43. Forlader oplysningerne på noget tidspunkt EU, skal du lige runde kapitel 5, artikel 44 til 50, også! Endelig kan det måske motivere dig i arbejdet, at læse kapitel 8, artikel 77 til 84, hvor sanktionerne [læs: monster bøder] står beskrevet

Er du hen der sladrer til læreren, hver gang?[1]

Er din virksomheds mission at føre tilsyn og kontrollere virksomheder og organisationers overholdelse af forordningen, så skal du læse kapitel 6, artikel 51 til 59

Spørge-Jørgen?

Hvorfor dit og hvorfor data (undskyld, men jeg kunne ikke dy mig). Forrest i forordningen er der 173 ønsker og hensyn og holdninger, som har været med til at forme forordningen, som det nu er tilfældet. Nogen af dem er meget interessante at skimme hen over.


  1. den overskrift kræver en ganske særlig evne til at transponere stemninger, hvis det skal give mening - men 'nevermind' ↩︎