pigeons

Hvem skal vide hvem jeg er?

Brugen af blockchain kan ændre det danske samfund mange gange mere end tilfældet var, da vi indførte danKortet

AIn’t an issue!

a way for the receiver to consider the message true and in fact offered by the sender and for the sender to actually having "put their best effort" into construing the message!