WiFi

WiFi for alle pengene!

Står du med en dansk kommune i lommen, synes du

WiFi-signaler [skidt|kanel]

Hvad er RSSI - og hvad kan du bruge det