Nej!

Du har ret til at sige nej - efter forordningens Artikel 21 - og det har du "til enhver tid", hvis behandlingen er en del af en opgave i samfundets interesse eller myndighedsudøvelse eller hvis den dataansvarlige eller en tredjemand forfølger en legitim interesse, og den dataansvarlige ikke kan påvise vægtige grunde til at behandlingen skal gå forud for dine interesser.

Så det med at sige nej er altså et "ja - men ..." :)

Du kan altid sige nej til at dine oplysninger bruges til direkte markedsføring!

Du kan sige nej til at dine oplysninger bruges til statistik, historisk og videnskabelig forskning medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

Sådan er det -