Hvad siger Datatilsynet

Langt de fleste indlæg med mærket "GDPR" på vores blog handler om forordningen - altså EU's generelle forordning om databeskyttelse - og ikke i så vid udstrækning om de nationale vejledninger, som især Datatilsynet har udgivet på området.

Det har jeg tænkt mig at råde bod på hermed. Det vil blive i form at en række nedslag i publikationerne - således blandt andet:

Adfærdskodekser
Certificeringer
Fortegnelser
Sikkerhedsbrud

I 'denne serie' har jeg planlagt flere nedslag -

Databehandleraftalen
Dataportabilitet[1]
Konsekvensanalysen
Gennemsigtighed og oplysningsforpligtelser
Den registreredes rettigheder


  1. - retten til at få data udleveret/sendt til anden dataansvarlig ↩︎