Registreredes indsigtsret

Er du registreret - dumt spørgsmål, for det er vi alle, men nogen måske nok mere end andre - så er du med forordningen sikret noget, der beskrives som "den registreredes indsigtsret".

Du har ret til at få "den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger" om dig bliver brugt, og i givet fald har du ret til "adgang til personoplysningerne" og du har også ret til at få en række informationer om hvad dine oplysninger bliver brugt til.

Det er oplysning om formålene med behandlingen, hvilke kategorier[1] af modtagere, hvem der vil modtage personoplysningerne[2], navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer, hvor lang tid dine oplysninger vil blive opbevaret eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum.

Du skal også oplyses om retten til at anmode ... om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger, om adgangen til at gøre indsigelse mod ... behandling, retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer (hvis de ikke er indsamlet direkte hos dig), samt endelig informeres om forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, ... og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.

Du har også ret til, hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation, at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af artikel 46 i forbindelse med overførslen.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles. Vil du have flere kopier[3] kan den dataansvarlige opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger. Kopien af data vil du få udleveret på en almindeligt anvendt elektronisk form[4].

Men du kan godt risikere ikke at kunne modtage en kopi, hvis databehandleren/den dataansvarlige ved at udlevere kopien krænker andres rettigheder og frihedsrettigheder! Så her må jeg råbe kattelem, omend det er en absolut mindre en af slagsen, for du vil kunne udnytte din klageadgang til at få den dataansvarlige dømt til at udlevere en kopi, hvor andres oplysninger så er maskeret!


  1. denne kategorisering har jeg tænkt mig at lede efter, for den nævnes en række steder! ↩︎

  2. det er uklart om det også gælder resultaterne af behandlingen, fx statistik hvor dine oplysninger indgår, som distribueres gennem et læge tidsskrift ↩︎

  3. hvorfor ville du det? Jeg antager her at det der menes er, hvis du spørger om et halvt år igen ↩︎

  4. hvad det så end vil sige. Der findes et hav af almindeligt anvendte elektroniske formater, og hvis virksomheden fx arbejder med geografisk profilering af lokaliseringsoplysninger, vil du nemt kunne risikere at få oplysningerne udleveret på et af de mest brugte metadata formater, fx Exif eller XMP - såhh det! ↩︎