Ret det så!

Retten til berigtigelse

Forordningens Artikel 16 siger kort og godt at du har ret til at få urigtige oplysninger rettet, og ydermere kan du også forlange at få "ufuldstændige personoplysninger, " gjort fuldstændige, "bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring". En supplerende erklæring kan være udstedt af en anden dataansvarlig (måske statsamtet, eller kirkekontoret, som ligger inde med din dåbsattest), en uddannelsesinstitution, som har dine eksamenspapirer, eller lignende.

Rettelserne og fuldstændiggørelserne skal ske uden unødvendig forsinkelse - hvilket er kancelli for snarest muligt, men det er en gummi elastik, for hvis vi f.eks. tager den offentlige sagsbehandling i visse styrelser, så vil snarest muligt være i indeværende kalender år!!

Og husk Artikel 19, der siger at Den dataansvarlige underretter hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18.

Dog kan en dataansvarlig slippe for det, hvis _ dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt_. Når den dataansvarlige foretager denne underretning, skal hen oplyse dig (den registrerede) om de (juridiske) personer, som hen har underrettet, hvis du anmoder om det (ellers har den dataansvarlige ikke pligt til at oplyse dig om hvem modtagerne er!