Værs'go - her er mine data!

Der er 3 rettigheder endnu! Artikel 20 er den ene af dem - den beskriver hvordan du som registreret, har ret til at få de personoplysninger, som du har udleveret til en dataansvarlig, udleveret på "et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format", og du har også ret til at sende oplysningerne videre til en anden dataansvarlig, uden at den første hindrer dig.

Det kræver i alle tilfælde at

  1. behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), og
  2. behandlingen foretages automatisk.

Jeg er lidt spændt på, hvor 'automatisk' behandlingen skal være, og om det kan inversivt analogiseres (sluttes modsat) at fordi en behandling indeholder manuelle elementer, så har registrerede ikke ret til at få oplysningerne udleveret på et medie eller lov til at sende dem til en anden dataansvarlig (givet at hen overhovedet kunne få dem udleveret)!

Du kan bede den dataansvarlige videresende dine oplysninger til den dataansvarlige, du har i tankerne - fordi forordningen i stk 2 siger at du har "ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt" og det må vi sige at det er i dag! Der er ikke data punkter som ikke findes på et elektronisk medie, der ikke kan videresendes elektronisk!

Men - al snakken om at få data udleveret og/eller videresendt forstummer helt, hvis behandlingen "er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse".

Og en anden - måske lidt mindre krølle - er at retten meget naturligt ikke "krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder."