Vi-de-o, vi-de-o

– rungrer det taktfast igennem lokalet; "vi vil se video". Det går aldeles upåagtet hen, at udsagnet er det rene sludder[1], måske fordi alle har lært at video er den her fantastiske nye teknik, hvor rigtigt fjernsyn bliver gemt på et bånd!

Erkendelse kræver indsigt og overblik

Der er ingen tvivl om at der bliver begået fejl! "Errare humanum est" gik romerne[2] altid rundt og sagde. Fra de første lertavler med optegnelser over menneskets liv og levned og lige frem til i dag - er der blevet begået fejl i behandlingen af (person)oplysninger. Fejl i opsamlingen, i analysen, i sammenstillingen, i særdeleshed i udgivelsen, og ganske givet også i arkiveringen.

Fejl som skyldes manglende forståelse for det anvendte medie, datagrundlaget, bearbejdningsreglerne, osv (men også fejl som kan tilskrives ond vilje, hensigt, bagtanke, motiv!)

For at erkende fejl skal vi have en indsigt og et overblik - og begge dele kræver

Dokumentation

Som lille purk, har jeg set 8mm smalfilm af mig selv, som min far angiveligt løb rundt og optog. Da jeg var en stor knægt, fik vi en video-afspiller derhjemme. Så kunne vi se TV "forskudt". Da min kærestes, og mit, første barn var spæd, fik jeg et videokamera - så vi kunne optage film af vore børn. Fastholdelsen af et øjeblik kan være afgørende for forståelsen af historien!

Den erkendelse har sikkert også fyldt forfatterne af forordningen, da de skulle opremse hvilke datapunkter der skal være i en behandlingsaktivitet fortegnelse[3].

Hvem

Det er "hver dataansvarlig og hvis det er relevant, den dataansvarliges repræsentant" som skal føre "fortegnelser over behandlingsaktiviteter under deres ansvar".

Hvad

"Disse fortegnelser skal omfatte følgende":

 1. navn på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og,
 2. hvis det er relevant, den fælles dataansvarlige, den dataansvarliges repræsentant og databeskyttelsesrådgiveren
 3. formålene med behandlingen
 4. en beskrivelse af kategorierne af registrerede
 5. kategorierne af personoplysninger
 6. de kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 7. hvor det er relevant, overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, herunder angivelse af dette tredjeland eller denne internationale organisation og i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 49, stk. 1, andet afsnit, dokumentation for passende garantier[4]
 8. hvis det er muligt, de forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger
 9. hvis det er muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omhandlet i artikel 32, stk. 1.

 1. det latinske video betyder "jeg ser" - af ordet videre (at se) ↩︎

 2. ordsproget tillægges Seneca (romersk filosof, forfatter og humorist) og det er næsten skammeligt, at resten af vendingen aldrig bruges, for han skal angiveligt være fortsat med ordene "sed in errare errore perseverare diabolicum" - men at blive ved af forfængelighed, det er djævelsk ↩︎

 3. jeg vil nok mene at ordet optegnelse er mere korrekt dansk, men det essentielle er ordets betydning i konteksten: registrering af øjeblikket, hvor databehandlingen sker ↩︎

 4. 49 - og artikel 45-46 som artikel 49 henviser til - bruger mange spaltemillimeter på at beskrive hvor datasikkert der skal være i det andet land (45), hvilke garantier der skal stilles (af databehandler og dataansvarlig) hvis det andet land ikke har det sikkerhedsniveau (46), samt en række undtagelser (49) ↩︎